ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Кандидатствай онлайн

Въведете размера на вноската и периода за погасяване

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМ?
  • в офиса;
  • по имейл; 
  • на страницата
КАК ДА ПЛАТЯ?
  • в офиса;
  • чрез Изипей;
  • чрез банков превод;
  • с телеграфен или пощенски запис;
  • чрез Мoneygram
КАК ДА ОТСРОЧА ВНОСКИ ?

индивидуална уговорка

МОГА ЛИ ДА ИЗБЕРА ДАТАТА НА ПЛАЩАНЕ?

ДА

МОГА ЛИ ДА УВЕЛИЧА СРОКА И ДА НАМАЛЯ РАЗМЕРА НА ВНОСКИТЕ?

след подписване на допълнителен анекс към договора за потребителски кредит

МОГА ЛИ ДА РЕФИНАНСИРАМ?

Да – можете да кандидатствате за рефинансиране на настоящия договор за желаната сума и период.

ОТПАДАТ ЛИ ЛИХВИ И ТАКСИ ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ?

Да , във всеки един момент може да се погаси кредита, без заплащане на лихви и такси за бъдещ период, в който няма да се използва кредита

Офис Ямбол

8600 гр.Ямбол, ул."Преслав" № 82

0894 244 228, 0889 010202

Пон - Пт 08:30 - 19:30, Събота 09:00 - 16:00

Офис Пловдив

4000 гр.Пловдив, ул."Самара" № 2

0889 614 725

Пон - Пт 09:00 - 17:30

Наши партньори са:

© 2017 Бърз Кредит ЕООД

Уеб дизайн и Хостинг: Сиклам Софтуер

© 2017 Бърз Кредит ЕООД

Уеб дизайн и Хостинг: Сиклам Софтуер