Често задавани въпроси

Често задавани въпроси

• online – тук;
• заповядай в избран от теб наш офис – виж къде;
• заяви посещение от наш мобилен консултант – ето как.

Можеш да го направиш като:• посетиш наш офис;• направиш банков превод;• на касите на Easypay;• с услугите на Moneygram;• с телеграфен или пощенски запис.

Единственото, което ти е необходимо за кандидатстване за някой от кредитните ни продукти е:• да си български гражданин;• да си навършил 18 години;• да имаш валидна лична карта;

Ти сам определяш сумата. Определяш също така и размера на месечната вноска, която ти е посилна. Даваме ти възможност и сам да избереш падежната дата, на която да заплащаш задължението си. А ако все още имаш колебание, потърси ни като отидеш на Контакти или започни чат с някой от консултантите ни.

В рамките на 15 минути ние ще се свържем с теб, за да получиш отговор. Ще ти кажем какви са параметрите на кредита, който можем да ти предоставим и ще ти дадем подробни насоки за следващите стъпки.

Твоят съдлъжник също трябва да работи на безсрочен трудов договор. Важно е също така да не е солидарен длъжник по други активни към момента договори за парични заеми или финансови лизинги.

Ако имаш затруднение, свържи се възможно най-скоро с нас! Потърси ни във Facebook, посети наш офис или чрез каквото и да е средство за комуникация, за да коментираме заедно причините за затруднението, да разгледаме възможните алтернативи за изход от ситуацията и да изберем най-подходящата за теб.

Според българското законодателство всички заети пари от физически и юридически лица под формата на кредити, лизинги, овърдрафти или други се водят в Централен кредитен регистър. В него информацията се актуализира ежемесечно. А всеки кредит, който не обслужваш редовно значително намалява шансовете ти за бъдещо кредитиране.

Във всеки един момент, в който се наложи можем да преразглеждаме условията по договора ти за кредит. Можем да променяме както размера на месечната вноска, така и срока на договора, падежната дата или друго, което те притеснява. Важно е обаче да го направим своевременно, за да не се случват просрочия по месечни вноски.

Според общите условия на „Бърз кредит“ ЕООД, при забава на една или повече погасителни вноски, дължиш неустойка в размер на действащата законова лихва за периода на забавата върху всяка забавена погасителна вноска.

Можеш да изплатиш задължението си предсрочно – частично или изцяло. Ние няма да начислим лихва за период, в който не си използвал парите. Лихвите до края на периода на договора няма да бъдат дължими от теб!

ГПР е абревиатура на Годишен процент на разходите. Той е общия размер на разходите по кредита ти, показани като процент от сумата на отпуснатия и редовно обслужван кредит

Същото, което и ти от нас – коректност, лоялност и отговорност! Ние не бихме направили нещо, което не искаме да направят с нас и искаме доверието да бъде взаимно. Можем да го постигнем, защото каузата ни е обща!

Call Now Button